Sişenbe, 9 Fewral 2021 ý., 11:41
TNGIZT
2021-nji ýyl - "Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" ýyly
2021-emblema
  • Habarlaşmak
Indeksler:
BRENT 48.20$ +0.58
TNGIZT +0.58 +1.21
NEBIT 30,046.24 +1.54
GAZ 0.8408
EUR +0.03
USD 38.17€ +5.66
UMUMY GOTERIM 45.51$ +4.91%
Täzelikler
Soňky täzeliklerimizden habarly boluň!
Tenderler
Ýurdumyzyň içinde we halkara giňişliginde geçirilýän bäsleşikler
“Türkmennebit” elektrotehniki enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär 19.11.2020 – 30.12.2020
2020-12-12
«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 23.11.2020 — 08.01.2021
2020-12-12
ýyl
tejribesi
sany
önüm görnüşleri
sany
ýangyç guýuş beketleri
onumlerimiz
Önümler
neşirýatymyz
Doly maglumat
"TNÖ" BM-gi boýunça awtomabillere ýangyç guýuş beketleriniň
INTERAKTIW KARTASY
mouseovertext