Ýekşenbe, 17 Ýanwar 2021 01:56
tngizt-logo
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy
2021-nji ýyl - "Türkmenistan
-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany" ýyly
2021-emblema
  • Habarlaşmak
Indeksler:
BRENT 48.20$ +0.58
TNGIZT +0.58 +1.21
NEBIT 30,046.24 +1.54
GAZ 0.8408
EUR +0.03
USD 38.17€ +5.66
UMUMY GOTERIM 45.51$ +4.91%
Täzelikler
Soňky täzeliklerimizden habarly boluň!
Tenderler
Ýurdumyzyň içinde we halkara giňişliginde geçirilýän bäsleşikler
“Türkmennebit” elektrotehniki enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär 19.11.2020 – 30.12.2020
2020-12-12 08:58:27
«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 23.11.2020 — 08.01.2021
2020-12-12 08:56:49
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy bäsleşik yglan edýär 19.11.2020 — 16.12.2020
2020-12-12 08:55:28
ýyl
tejribesi
sany
önüm görnüşleri
sany
ýangyç guýuş beketleri
"TNÖ" BM-gi boýunça awtomabillere ýangyç guýuş beketleriniň
INTERAKTIW KARTASY
mouseovertext